Oppilaat
Tältä sivulta opiskelija löytää Meän Väylää koskevia asioita. Sivu on suunnattu juuri nyt Meän Väylällä oleville oppilaille.

Oppimispäiväkirja

Päiväkirjan tärkein tehtävä on oppilaan oman oppimisen tukeminen. Koska TV-kurssi on luonteeltaan hyvin käytäntöpainotteinen ja opetus jakautuu usein pienryhmien kanssa läpikäytyihin opetustuokioihin television tuotantotoiminnan lomaan, korostuu oppimispäiväkirjan merkitys oppimista tukevana tekijänä.

Päiväkirjassa on tarkoitus pohtia kurssin aikana tapahtunutta omasta näkökulmasta. Ensisijainen tarkoitus on miettiä kunkin päivän aikana tapahtunutta oman oppimisen kannalta: Mitä opin kokemastani? Mitä tekisin toisin? älä siis tyydy pelkästään kuvaamaan objektiivisesti tapahtumia vaan ajattele, pyri löytämään syy- ja seuraussuhteita, tiettyjä televisiotuotannossa havaittavia rakenteita ja säännönmukaisuuksia, työprosessien optimointia, ryhmädynamiikkaa jne.

Voit tottakai pohtia kriittisesti myös opetusta - esim. kuinka hyvin opettaja toi mielestäsi asian esille tai miten parantaisit opetustapahtumaa, jotta uusi asia ´avautuisi´ oppilaalle helpommin. Pyri aina perustelemaan mielipiteesi. Itsearvioinnin merkitystä uusien asioiden oppimisessa pidetään nykyään ensiarvoisen tärkeänä. Itsetutkiskelu auttaa aina ymmärtämään, sisäistämään opetettua asiaa.